Voorwaarden Inlogaccount

Nadat u bent ingelogd krijgt u toegang tot één of meer pagina's welke voor anderen niet toegankelijk zijn. Het is uitdrukkelijk verboden de op deze pagina's beschikbare software aan derden ter beschikking te (doen) stellen, met inbegrip van medewerkers van de eigen organisatie welke niet direct bij het beheer en/of gebruik van de aan accounthouder gelicentieerde software betrokken zijn. De na het inloggen voor downloaden beschikbare software bevat zichtbare en onzichtbare markeringen welke uniek zijn per licentiehouder. Het is uitdrukkelijk verboden uw logingegevens aan derden te verstrekken. Login en download gegevens worden in een log bijgehouden. Bij vermoeden van misbruik wordt de betreffende account geblokkeerd.


 
© 2022 Zenlex Media Solutions