Structuur
DE STRUCTUUR VAN WEBSITES GEBASEERD OP ZENLEX INTERNET MANAGER
Menu's, Pagina's en Artikelen
Hoe verhouden deze onderdelen zich tot elkaar?

Alvorens te beginnen met het bewerken en vullen van de website is het handig om iets te weten over de structuur van het Zenlex Internet Manager systeem. Een goed begrip van de verschillende ‘componenten’ waaruit de website is opgebouwd zal uw inzicht in het systeem vergroten, waardoor u sneller in staat zult zijn snel met het systeem te weken.

De basis van de website ligt in het menu. Het menu kan een in theorie een oneindig aantal menuopties bevatten. Onder deze menuopties kunt u weer andere menuopties plaatsen waardoor submenu’s ontstaan. Een menuoptie verwijst naar een ‘pagina’.

Een pagina is in dit geval niet meer dan een ‘virtuele container’, een identificatiemiddel aan de hand waarvan door het systeem wordt bijgehouden welke informatie u waar heeft geplaatst. Iedere pagina beschikt over vier tekstvelden die u kunt aanpassen. Een ‘Header’, ‘Subheader’, ‘Content’ en een ‘Footer’ veld (Kop, Subkop, Inhoud en Voetnoot). In zijn simpelste vorm kunt u volstaan met het gebruik van deze vier velden.

Naast de vier tekstvelden van de pagina zelf, kunt u ook één of meerdere artikelen op een pagina plaatsen. Een artikel kan op zijn beurt ook weer bestaan uit een X-tal velden, afhankelijk van het soort artikel dat wordt geplaatst. Het voordeel van het gebruik van artikelen is dat teksten makkelijker gedeeltelijk kunnen worden vervangen, bewerkt of verwijderd, en dat de teksten eventueel op meerdere pagina’s te gebruiken zijn. Een pagina kan bovendien nog bestaan uit meerdere kolommen waar u artikelen aan kunt toevoegen.

Hieronder ziet u een schematische weergave van de opzet van een website;


Dit is een puur schematische weergave; deze zegt niets over hoe uw pagina's er uit zien. De indeling van webpagina's gebaseerd op Zenlex Internet Manager is geheel vrij en wordt bepaald door de speciaal voor uw website geschreven templates.

 
© 2022 Zenlex Media Solutions